Destiny 2: 10 การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดใน Lightfall

Lightfall ของ Destiny 2 ได้แนะนำคุณสมบัติใหม่มากมายและการปรับแต่งในเกม นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นสามารถรับมือได้ การขยาย ตัว Lightfall ของ Destiny 2ไม่เพียงสัญญากับแคมเปญใหม่ที่มี Calus and the Witness เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายในเกมด้วย จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น อันดับผู้พิทักษ์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต เช่น ของตกแต่งในเกม...