Genshin Impact เผยยอดขายแบนเนอร์วันแรกของ Wanderer และ Itto

แผนภูมิ Genshin Impact ใหม่แสดงตัวเลขรายได้ในวันแรกสำหรับแบนเนอร์คู่ปัจจุบันที่แสดง Wanderer และ Arataki Itto แผนภูมิ Genshin Impactใหม่แสดงตัวเลขรายได้ในวันแรกสำหรับแบนเนอร์คู่ที่มีตัวละครใหม่ Wander และผู้ใช้ Geo Arataki Itto การอัปเดตส่วนใหญ่ในเกมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนซึ่งมีชุดตัวละครและอาวุธที่แตกต่างกันซึ่งมีให้ใช้งานเป็นเวลาสามถึงสี่สัปดาห์ ตัวละครทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของรอบแบนเนอร์แรกของการ อัปเดต Genshin Impact 3.3 ซึ่งรวมถึงตัวละครสี่ดาวตัวใหม่ชื่อ...