AI นี้รู้หรือไม่ว่ามันมีชีวิต?

วิศวกรของ Google เชื่อมั่นว่าแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่มีความรู้สึกนึกคิด และปิดการถกเถียงว่าเราควรคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AIs ปัจจุบันไม่มีความรู้สึก เราไม่มีเหตุผลมากที่จะคิดว่าพวกเขามีบทพูดคนเดียวภายใน ประเภทของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่มนุษย์มี หรือการรับรู้ว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตในโลก แต่พวกเขากำลังเก่งมากในการแกล้งทำเป็นความรู้สึก และนั่นก็น่ากลัวพอแล้ว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Nitasha Tiku จาก Washington Post ได้เผยแพร่โปรไฟล์ของ Blake Lemoineวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการ Language Model...